Accuracy

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Calma}<elif:FS>{de Calma}<elif:MP>{de Calma}<elif:FP>{de Calma} 1 Precisión 5 to 15
<if:MS>{de Firmeza}<elif:FS>{de Firmeza}<elif:MP>{de Firmeza}<elif:FP>{de Firmeza} 1 Precisión 31 to 60
<if:MS>{de Calma}<elif:FS>{de Calma}<elif:MP>{de Calma}<elif:FP>{de Calma} 1 Precisión 10 to 30
<if:MS>{de Firmeza}<elif:FS>{de Firmeza}<elif:MP>{de Firmeza}<elif:FP>{de Firmeza} 12 Precisión 16 to 60
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Precisión 91 to 120
<if:MS>{de Puntería}<elif:FS>{de Puntería}<elif:MP>{de Puntería}<elif:FP>{de Puntería} (Fabricado con un Maestro) 20 Precisión 91 to 120
<if:MS>{de Puntería}<elif:FS>{de Puntería}<elif:MP>{de Puntería}<elif:FP>{de Puntería} 20 Precisión 61 to 100
<if:MS>{de Precisión}<elif:FS>{de Precisión}<elif:MP>{de Precisión}<elif:FP>{de Precisión} 26 Precisión 101 to 130
<if:MS>{de Precisión}<elif:FS>{de Precisión}<elif:MP>{de Precisión}<elif:FP>{de Precisión} (Fabricado con un Maestro) 30 Precisión 121 to 150
<if:MS>{del Francotirador}<elif:FS>{del Francotirador}<elif:MP>{del Francotirador}<elif:FP>{del Francotirador} 33 Precisión 131 to 165
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Precisión 121 to 150
<if:MS>{del Tirador}<elif:FS>{del Tirador}<elif:MP>{del Tirador}<elif:FP>{del Tirador} 41 Precisión 166 to 200
<if:MS>{de la Tiradora}<elif:FS>{de la Tiradora}<elif:MP>{de la Tiradora}<elif:FP>{de la Tiradora} 50 Precisión 201 to 250
<if:MS>{del Tirador}<elif:FS>{del Tirador}<elif:MP>{del Tirador}<elif:FP>{del Tirador} 52 Precisión 61 to 120
<if:MS>{de la Cazadora}<elif:FS>{de la Cazadora}<elif:MP>{de la Cazadora}<elif:FP>{de la Cazadora} 63 Precisión 251 to 320
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 68 Precisión 151 to 220
<if:MS>{del Asesino}<elif:FS>{del Asesino}<elif:MP>{del Asesino}<elif:FP>{del Asesino} 76 Precisión 321 to 400
<if:MS>{de la Cazadora}<elif:FS>{de la Cazadora}<elif:MP>{de la Cazadora}<elif:FP>{de la Cazadora} 78 Precisión 121 to 240
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Precisión 401 to 440
<if:MS>{de Lioneye}<elif:FS>{de Lioneye}<elif:MP>{de Lioneye}<elif:FP>{de Lioneye} 85 Precisión 401 to 500
<if:MS>{de Calma}<elif:FS>{de Calma}<elif:MP>{de Calma}<elif:FP>{de Calma} 1 Precisión Local 5 to 15
<if:MS>{de Firmeza}<elif:FS>{de Firmeza}<elif:MP>{de Firmeza}<elif:FP>{de Firmeza} 12 Precisión Local 16 to 60
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Precisión Local 91 to 120
<if:MS>{de Puntería}<elif:FS>{de Puntería}<elif:MP>{de Puntería}<elif:FP>{de Puntería} (Fabricado con un Maestro) 20 Precisión Local 91 to 120
<if:MS>{de Puntería}<elif:FS>{de Puntería}<elif:MP>{de Puntería}<elif:FP>{de Puntería} 20 Precisión Local 61 to 100
<if:MS>{de Precisión}<elif:FS>{de Precisión}<elif:MP>{de Precisión}<elif:FP>{de Precisión} 26 Precisión Local 101 to 130
<if:MS>{de Precisión}<elif:FS>{de Precisión}<elif:MP>{de Precisión}<elif:FP>{de Precisión} (Fabricado con un Maestro) 30 Precisión Local 121 to 150
<if:MS>{del Francotirador}<elif:FS>{del Francotirador}<elif:MP>{del Francotirador}<elif:FP>{del Francotirador} 33 Precisión Local 131 to 165
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Precisión Local 121 to 200
<if:MS>{del Tirador}<elif:FS>{del Tirador}<elif:MP>{del Tirador}<elif:FP>{del Tirador} 41 Precisión Local 166 to 200
<if:MS>{de la Tiradora}<elif:FS>{de la Tiradora}<elif:MP>{de la Tiradora}<elif:FP>{de la Tiradora} 50 Precisión Local 201 to 250
<if:MS>{de la Cazadora}<elif:FS>{de la Cazadora}<elif:MP>{de la Cazadora}<elif:FP>{de la Cazadora} 63 Precisión Local 251 to 320
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 68 Precisión Local 201 to 300
<if:MS>{del Asesino}<elif:FS>{del Asesino}<elif:MP>{del Asesino}<elif:FP>{del Asesino} 80 Precisión Local 321 to 360
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Precisión Local 361 to 380

Accuracy and Light Radius

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Brillo}<elif:FS>{de Brillo}<elif:MP>{de Brillo}<elif:FP>{de Brillo} 8 +% al Radio de Iluminación
Precisión
5
10 to 20
<if:MS>{de Brillo}<elif:FS>{de Brillo}<elif:MP>{de Brillo}<elif:FP>{de Brillo} 8 +% al Radio de Iluminación
Precisión Local
5
10 to 20
<if:MS>{de Luz}<elif:FS>{de Luz}<elif:MP>{de Luz}<elif:FP>{de Luz} 15 +% al Radio de Iluminación
Precisión Local
10
21 to 40
<if:MS>{de Luz}<elif:FS>{de Luz}<elif:MP>{de Luz}<elif:FP>{de Luz} 15 +% al Radio de Iluminación
Precisión
10
21 to 40
<if:MS>{de Resplandor}<elif:FS>{de Resplandor}<elif:MP>{de Resplandor}<elif:FP>{de Resplandor} 30 +% al Radio de Iluminación
Precisión +%
15
5 to 10
<if:MS>{de Resplandor}<elif:FS>{de Resplandor}<elif:MP>{de Resplandor}<elif:FP>{de Resplandor} 30 +% al Radio de Iluminación
Precisión +%
15
5 to 10

Armour

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 Índice de Reducción de Daño Físico Local +% 25 to 50

Attack Speed

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Habilidad}<elif:FS>{de Habilidad}<elif:MP>{de Habilidad}<elif:FP>{de Habilidad} 1 Velocidad de Ataque +% 5 to 7
<if:MS>{de Alivio}<elif:FS>{de Alivio}<elif:MP>{de Alivio}<elif:FP>{de Alivio} 11 Velocidad de Ataque +% 8 to 10
<if:MS>{de Alivio}<elif:FS>{de Alivio}<elif:MP>{de Alivio}<elif:FP>{de Alivio} (Fabricado con un Maestro) 20 Velocidad de Ataque +% 7 to 12
<if:MS>{de Alivio}<elif:FS>{de Alivio}<elif:MP>{de Alivio}<elif:FP>{de Alivio} (Fabricado con un Maestro) 20 Velocidad de Ataque +% 9 to 12
<if:MS>{de Maestría}<elif:FS>{de Maestría}<elif:MP>{de Maestría}<elif:FP>{de Maestría} 22 Velocidad de Ataque +% 11 to 13
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Ataque +% 3 to 5
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Ataque +% 7 to 12
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 42 Velocidad de Ataque +% 4 to 5
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 42 Velocidad de Ataque +% 6 to 7
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 Velocidad de Ataque +% 7 to 8
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 Velocidad de Ataque +% 5 to 6
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 Velocidad de Ataque +% 9 to 10
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 Velocidad de Ataque +% 6 to 7
<if:MS>{de Maestría Superior}<elif:FS>{de Maestría Superior}<elif:MP>{de Maestría Superior}<elif:FP>{de Maestría Superior} 76 Velocidad de Ataque +% 14 to 16
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Ataque +% 17 to 18
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Ataque +% 7 to 8
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 82 Velocidad de Ataque +% 7 to 13
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Ataque +% 11 to 12
<if:MS>{de Habilidad}<elif:FS>{de Habilidad}<elif:MP>{de Habilidad}<elif:FP>{de Habilidad} 1 Velocidad de Ataque Local +% 5 to 7
<if:MS>{de Alivio}<elif:FS>{de Alivio}<elif:MP>{de Alivio}<elif:FP>{de Alivio} 11 Velocidad de Ataque Local +% 8 to 10
<if:MS>{de Maestría}<elif:FS>{de Maestría}<elif:MP>{de Maestría}<elif:FP>{de Maestría} (Fabricado con un Maestro) 20 Velocidad de Ataque Local +% 8 to 11
<if:MS>{de Alivio}<elif:FS>{de Alivio}<elif:MP>{de Alivio}<elif:FP>{de Alivio} (Fabricado con un Maestro) 20 Velocidad de Ataque Local +% 7 to 12
<if:MS>{de Maestría}<elif:FS>{de Maestría}<elif:MP>{de Maestría}<elif:FP>{de Maestría} 22 Velocidad de Ataque Local +% 11 to 13
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Ataque Local +% 8 to 10
<if:MS>{de Renombre}<elif:FS>{de Renombre}<elif:MP>{de Renombre}<elif:FP>{de Renombre} 30 Velocidad de Ataque Local +% 14 to 16
<if:MS>{de Renombre}<elif:FS>{de Renombre}<elif:MP>{de Renombre}<elif:FP>{de Renombre} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Ataque Local +% 12 to 15
<if:MS>{de Clamor}<elif:FS>{de Clamor}<elif:MP>{de Clamor}<elif:FP>{de Clamor} 37 Velocidad de Ataque Local +% 17 to 19
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 42 Velocidad de Ataque Local +% 8 to 9
<if:MS>{de Fama}<elif:FS>{de Fama}<elif:MP>{de Fama}<elif:FP>{de Fama} 45 Velocidad de Ataque Local +% 20 to 22
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Velocidad de Ataque Local +% 11 to 15
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 Velocidad de Ataque Local +% 10 to 11
<if:MS>{de Infamia}<elif:FS>{de Infamia}<elif:MP>{de Infamia}<elif:FP>{de Infamia} 60 Velocidad de Ataque Local +% 23 to 25
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 Velocidad de Ataque Local +% 12 to 13
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 Velocidad de Ataque Local +% 11 to 13
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 Velocidad de Ataque Local +% 16 to 20
<if:MS>{de Celebración}<elif:FS>{de Celebración}<elif:MP>{de Celebración}<elif:FP>{de Celebración} 77 Velocidad de Ataque Local +% 26 to 27
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Ataque Local +% 28 to 30
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Ataque Local +% 14 to 15

Attributes

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de las Nubes}<elif:FS>{de las Nubes}<elif:MP>{de las Nubes}<elif:FP>{de las Nubes} 1 Atributos de Todo Tipo Adicionales 1 to 4
<if:MS>{del Cielo}<elif:FS>{del Cielo}<elif:MP>{del Cielo}<elif:FP>{del Cielo} 11 Atributos de Todo Tipo Adicionales 5 to 8
<if:MS>{del Cielo}<elif:FS>{del Cielo}<elif:MP>{del Cielo}<elif:FP>{del Cielo} (Fabricado con un Maestro) 20 Atributos de Todo Tipo Adicionales 6 to 11
<if:MS>{del Meteoro}<elif:FS>{del Meteoro}<elif:MP>{del Meteoro}<elif:FP>{del Meteoro} (Fabricado con un Maestro) 20 Atributos de Todo Tipo Adicionales 11 to 14
<if:MS>{del Meteoro}<elif:FS>{del Meteoro}<elif:MP>{del Meteoro}<elif:FP>{del Meteoro} 22 Atributos de Todo Tipo Adicionales 9 to 12
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Atributos de Todo Tipo Adicionales 6 to 9
<if:MS>{del Cometa}<elif:FS>{del Cometa}<elif:MP>{del Cometa}<elif:FP>{del Cometa} 33 Atributos de Todo Tipo Adicionales 13 to 16
<if:MS>{de los Cielos}<elif:FS>{de los Cielos}<elif:MP>{de los Cielos}<elif:FP>{de los Cielos} 44 Atributos de Todo Tipo Adicionales 17 to 20
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Atributos de Todo Tipo Adicionales 10 to 13
<if:MS>{de la Galaxia}<elif:FS>{de la Galaxia}<elif:MP>{de la Galaxia}<elif:FP>{de la Galaxia} 55 Atributos de Todo Tipo Adicionales 21 to 24
<if:MS>{del Universo}<elif:FS>{del Universo}<elif:MP>{del Universo}<elif:FP>{del Universo} 66 Atributos de Todo Tipo Adicionales 25 to 28
<if:MS>{del Infinito}<elif:FS>{del Infinito}<elif:MP>{del Infinito}<elif:FP>{del Infinito} 77 Atributos de Todo Tipo Adicionales 29 to 32
<if:MS>{del Multiverso}<elif:FS>{del Multiverso}<elif:MP>{del Multiverso}<elif:FP>{del Multiverso} 85 Atributos de Todo Tipo Adicionales 33 to 35
<if:MS>{de la Mangosta}<elif:FS>{de la Mangosta}<elif:MP>{de la Mangosta}<elif:FP>{de la Mangosta} 1 Destreza Adicional 8 to 12
<if:MS>{del Lince }<elif:FS>{del Lince }<elif:MP>{del Lince }<elif:FP>{del Lince } 11 Destreza Adicional 13 to 17
<if:MS>{del Lince }<elif:FS>{del Lince }<elif:MP>{del Lince }<elif:FP>{del Lince } (Fabricado con un Maestro) 15 Destreza Adicional 16 to 20
<if:MS>{del Lince }<elif:FS>{del Lince }<elif:MP>{del Lince }<elif:FP>{del Lince } (Fabricado con un Maestro) 15 Destreza Adicional 20 to 25
<if:MS>{del Lince }<elif:FS>{del Lince }<elif:MP>{del Lince }<elif:FP>{del Lince } (Fabricado con un Maestro) 15 Destreza Adicional 20 to 25
<if:MS>{del Lince }<elif:FS>{del Lince }<elif:MP>{del Lince }<elif:FP>{del Lince } (Fabricado con un Maestro) 15 Destreza Adicional 20 to 25
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 15 Destreza Adicional 15 to 20
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Destreza Adicional 21 to 25
<if:MS>{del Zorro}<elif:FS>{del Zorro}<elif:MP>{del Zorro}<elif:FP>{del Zorro} 22 Destreza Adicional 18 to 22
<if:MS>{del Zorro}<elif:FS>{del Zorro}<elif:MP>{del Zorro}<elif:FP>{del Zorro} (Fabricado con un Maestro) 25 Destreza Adicional 21 to 25
<if:MS>{del Zorro}<elif:FS>{del Zorro}<elif:MP>{del Zorro}<elif:FP>{del Zorro} (Fabricado con un Maestro) 25 Destreza Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Zorro}<elif:FS>{del Zorro}<elif:MP>{del Zorro}<elif:FP>{del Zorro} (Fabricado con un Maestro) 25 Destreza Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Zorro}<elif:FS>{del Zorro}<elif:MP>{del Zorro}<elif:FP>{del Zorro} (Fabricado con un Maestro) 25 Destreza Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Halcón }<elif:FS>{del Halcón }<elif:MP>{del Halcón }<elif:FP>{del Halcón } 33 Destreza Adicional 23 to 27
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Destreza Adicional 26 to 30
<if:MS>{de la Pantera}<elif:FS>{de la Pantera}<elif:MP>{de la Pantera}<elif:FP>{de la Pantera} 44 Destreza Adicional 28 to 32
<if:MS>{del Leopardo }<elif:FS>{del Leopardo }<elif:MP>{del Leopardo }<elif:FP>{del Leopardo } 55 Destreza Adicional 33 to 37
<if:MS>{del Jaguar}<elif:FS>{del Jaguar}<elif:MP>{del Jaguar}<elif:FP>{del Jaguar} 66 Destreza Adicional 38 to 42
<if:MS>{del Fantasma}<elif:FS>{del Fantasma}<elif:MP>{del Fantasma}<elif:FP>{del Fantasma} 74 Destreza Adicional 43 to 50
<if:MS>{del Viento}<elif:FS>{del Viento}<elif:MP>{del Viento}<elif:FP>{del Viento} 82 Destreza Adicional 51 to 55
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Destreza Adicional 53 to 58
<if:MS>{de la Velocidad}<elif:FS>{de la Velocidad}<elif:MP>{de la Velocidad}<elif:FP>{de la Velocidad} 85 Destreza Adicional 56 to 60
<if:MS>{del Pupilo}<elif:FS>{del Pupilo}<elif:MP>{del Pupilo}<elif:FP>{del Pupilo} 1 Inteligencia Adicional 8 to 12
<if:MS>{del Estudiante }<elif:FS>{del Estudiante }<elif:MP>{del Estudiante }<elif:FP>{del Estudiante } 11 Inteligencia Adicional 13 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 15 Inteligencia Adicional 15 to 20
<if:MS>{del Estudiante }<elif:FS>{del Estudiante }<elif:MP>{del Estudiante }<elif:FP>{del Estudiante } (Fabricado con un Maestro) 15 Inteligencia Adicional 20 to 25
<if:MS>{del Estudiante }<elif:FS>{del Estudiante }<elif:MP>{del Estudiante }<elif:FP>{del Estudiante } (Fabricado con un Maestro) 15 Inteligencia Adicional 16 to 20
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Inteligencia Adicional 21 to 25
<if:MS>{del Prodigio }<elif:FS>{del Prodigio }<elif:MP>{del Prodigio }<elif:FP>{del Prodigio } 22 Inteligencia Adicional 18 to 22
<if:MS>{del Prodigio }<elif:FS>{del Prodigio }<elif:MP>{del Prodigio }<elif:FP>{del Prodigio } (Fabricado con un Maestro) 25 Inteligencia Adicional 21 to 25
<if:MS>{del Prodigio }<elif:FS>{del Prodigio }<elif:MP>{del Prodigio }<elif:FP>{del Prodigio } (Fabricado con un Maestro) 25 Inteligencia Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Augur}<elif:FS>{del Augur}<elif:MP>{del Augur}<elif:FP>{del Augur} 33 Inteligencia Adicional 23 to 27
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Inteligencia Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Filósofo }<elif:FS>{del Filósofo }<elif:MP>{del Filósofo }<elif:FP>{del Filósofo } 44 Inteligencia Adicional 28 to 32
<if:MS>{del Sabio}<elif:FS>{del Sabio}<elif:MP>{del Sabio}<elif:FP>{del Sabio} 55 Inteligencia Adicional 33 to 37
<if:MS>{del Erudito }<elif:FS>{del Erudito }<elif:MP>{del Erudito }<elif:FP>{del Erudito } 66 Inteligencia Adicional 38 to 42
<if:MS>{del Virtuoso }<elif:FS>{del Virtuoso }<elif:MP>{del Virtuoso }<elif:FP>{del Virtuoso } 74 Inteligencia Adicional 43 to 50
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Inteligencia Adicional 51 to 58
<if:MS>{del Genio}<elif:FS>{del Genio}<elif:MP>{del Genio}<elif:FP>{del Genio} 82 Inteligencia Adicional 51 to 55
<if:MS>{del Polímata}<elif:FS>{del Polímata}<elif:MP>{del Polímata}<elif:FP>{del Polímata} 85 Inteligencia Adicional 56 to 60
<if:MS>{del Bruto}<elif:FS>{del Bruto}<elif:MP>{del Bruto}<elif:FP>{del Bruto} 1 Fuerza Adicional 8 to 12
<if:MS>{del Luchador }<elif:FS>{del Luchador }<elif:MP>{del Luchador }<elif:FP>{del Luchador } 11 Fuerza Adicional 13 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 15 Fuerza Adicional 15 to 20
<if:MS>{del Luchador }<elif:FS>{del Luchador }<elif:MP>{del Luchador }<elif:FP>{del Luchador } (Fabricado con un Maestro) 15 Fuerza Adicional 16 to 20
<if:MS>{del Luchador }<elif:FS>{del Luchador }<elif:MP>{del Luchador }<elif:FP>{del Luchador } (Fabricado con un Maestro) 15 Fuerza Adicional 20 to 25
<if:MS>{del Luchador }<elif:FS>{del Luchador }<elif:MP>{del Luchador }<elif:FP>{del Luchador } (Fabricado con un Maestro) 15 Fuerza Adicional 20 to 25
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Fuerza Adicional 21 to 25
<if:MS>{del Oso}<elif:FS>{del Oso}<elif:MP>{del Oso}<elif:FP>{del Oso} 22 Fuerza Adicional 18 to 22
<if:MS>{del Oso}<elif:FS>{del Oso}<elif:MP>{del Oso}<elif:FP>{del Oso} (Fabricado con un Maestro) 25 Fuerza Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Oso}<elif:FS>{del Oso}<elif:MP>{del Oso}<elif:FP>{del Oso} (Fabricado con un Maestro) 25 Fuerza Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Oso}<elif:FS>{del Oso}<elif:MP>{del Oso}<elif:FP>{del Oso} (Fabricado con un Maestro) 25 Fuerza Adicional 21 to 25
<if:MS>{del León }<elif:FS>{del León }<elif:MP>{del León }<elif:FP>{del León } 33 Fuerza Adicional 23 to 27
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Fuerza Adicional 26 to 30
<if:MS>{del Gorila}<elif:FS>{del Gorila}<elif:MP>{del Gorila}<elif:FP>{del Gorila} 44 Fuerza Adicional 28 to 32
<if:MS>{del Goliat}<elif:FS>{del Goliat}<elif:MP>{del Goliat}<elif:FP>{del Goliat} 55 Fuerza Adicional 33 to 37
<if:MS>{del Leviatán }<elif:FS>{del Leviatán }<elif:MP>{del Leviatán }<elif:FP>{del Leviatán } 66 Fuerza Adicional 38 to 42
<if:MS>{del Titán }<elif:FS>{del Titán }<elif:MP>{del Titán }<elif:FP>{del Titán } 74 Fuerza Adicional 43 to 50
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Fuerza Adicional 51 to 58
<if:MS>{de los Dioses}<elif:FS>{de los Dioses}<elif:MP>{de los Dioses}<elif:FP>{de los Dioses} 82 Fuerza Adicional 51 to 55
<if:MS>{del Asesino de Dioses}<elif:FS>{del Asesino de Dioses}<elif:MP>{del Asesino de Dioses}<elif:FP>{del Asesino de Dioses} 85 Fuerza Adicional 56 to 60

Cast Speed

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Talento}<elif:FS>{de Talento}<elif:MP>{de Talento}<elif:FP>{de Talento} 2 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 5 to 7
<if:MS>{de Talento}<elif:FS>{de Talento}<elif:MP>{de Talento}<elif:FP>{de Talento} 2 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 8 to 11
<if:MS>{de Ligereza}<elif:FS>{de Ligereza}<elif:MP>{de Ligereza}<elif:FP>{de Ligereza} 15 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 8 to 10
<if:MS>{de Ligereza}<elif:FS>{de Ligereza}<elif:MP>{de Ligereza}<elif:FP>{de Ligereza} 15 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 12 to 15
<if:MS>{de Ligereza}<elif:FS>{de Ligereza}<elif:MP>{de Ligereza}<elif:FP>{de Ligereza} (Fabricado con un Maestro) 20 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 9 to 11
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 12 to 15
<if:MS>{de Talento}<elif:FS>{de Talento}<elif:MP>{de Talento}<elif:FP>{de Talento} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 4 to 8
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 6 to 8
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 9 to 11
<if:MS>{de Experiencia}<elif:FS>{de Experiencia}<elif:MP>{de Experiencia}<elif:FP>{de Experiencia} 30 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 17 to 20
<if:MS>{de Experiencia}<elif:FS>{de Experiencia}<elif:MP>{de Experiencia}<elif:FP>{de Experiencia} 30 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 11 to 13
<if:MS>{de Escamoteo}<elif:FS>{de Escamoteo}<elif:MP>{de Escamoteo}<elif:FP>{de Escamoteo} 40 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 21 to 24
<if:MS>{de Escamoteo}<elif:FS>{de Escamoteo}<elif:MP>{de Escamoteo}<elif:FP>{de Escamoteo} 40 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 14 to 16
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 12 to 14
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 16 to 20
<if:MS>{de Prestidigitación}<elif:FS>{de Prestidigitación}<elif:MP>{de Prestidigitación}<elif:FP>{de Prestidigitación} 55 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 26 to 29
<if:MS>{de Prestidigitación}<elif:FS>{de Prestidigitación}<elif:MP>{de Prestidigitación}<elif:FP>{de Prestidigitación} 55 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 17 to 19
<if:MS>{de Sortilegio}<elif:FS>{de Sortilegio}<elif:MP>{de Sortilegio}<elif:FP>{de Sortilegio} 72 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 20 to 22
<if:MS>{de Sortilegio}<elif:FS>{de Sortilegio}<elif:MP>{de Sortilegio}<elif:FP>{de Sortilegio} 72 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 30 to 33
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 21 to 28
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 15 to 18
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 26 to 28
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 39 to 42
<if:MS>{de Sutileza}<elif:FS>{de Sutileza}<elif:MP>{de Sutileza}<elif:FP>{de Sutileza} 83 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 35 to 38
<if:MS>{de Sutileza}<elif:FS>{de Sutileza}<elif:MP>{de Sutileza}<elif:FP>{de Sutileza} 83 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 23 to 25

Critical Strikes

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Ira}<elif:FS>{de Ira}<elif:MP>{de Ira}<elif:FP>{de Ira} 8 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 8 to 12
<if:MS>{de Ira}<elif:FS>{de Ira}<elif:MP>{de Ira}<elif:FP>{de Ira} 8 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 10 to 14
<if:MS>{de Rabia}<elif:FS>{de Rabia}<elif:MP>{de Rabia}<elif:FP>{de Rabia} (Fabricado con un Maestro) 20 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 17 to 21
<if:MS>{de Rabia}<elif:FS>{de Rabia}<elif:MP>{de Rabia}<elif:FP>{de Rabia} (Fabricado con un Maestro) 20 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 17 to 21
<if:MS>{de Rabia}<elif:FS>{de Rabia}<elif:MP>{de Rabia}<elif:FP>{de Rabia} 21 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 15 to 19
<if:MS>{de Rabia}<elif:FS>{de Rabia}<elif:MP>{de Rabia}<elif:FP>{de Rabia} 21 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 13 to 19
<if:MS>{de Cólera}<elif:FS>{de Cólera}<elif:MP>{de Cólera}<elif:FP>{de Cólera} (Fabricado con un Maestro) 30 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 22 to 27
<if:MS>{de Cólera}<elif:FS>{de Cólera}<elif:MP>{de Cólera}<elif:FP>{de Cólera} (Fabricado con un Maestro) 30 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 22 to 27
<if:MS>{de Cólera}<elif:FS>{de Cólera}<elif:MP>{de Cólera}<elif:FP>{de Cólera} 30 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 20 to 24
<if:MS>{de Cólera}<elif:FS>{de Cólera}<elif:MP>{de Cólera}<elif:FP>{de Cólera} 31 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 20 to 24
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 17 to 19
<if:MS>{de Furia}<elif:FS>{de Furia}<elif:MP>{de Furia}<elif:FP>{de Furia} 44 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 25 to 29
<if:MS>{de Furia}<elif:FS>{de Furia}<elif:MP>{de Furia}<elif:FP>{de Furia} 45 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 25 to 29
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 15 to 17
<if:MS>{de Ferocidad}<elif:FS>{de Ferocidad}<elif:MP>{de Ferocidad}<elif:FP>{de Ferocidad} 59 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 30 to 34
<if:MS>{de Ferocidad}<elif:FS>{de Ferocidad}<elif:MP>{de Ferocidad}<elif:FP>{de Ferocidad} 59 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 30 to 34
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 60 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 20 to 24
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 68 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 8 to 12
<if:MS>{de Destrucción}<elif:FS>{de Destrucción}<elif:MP>{de Destrucción}<elif:FP>{de Destrucción} 73 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 35 to 38
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 18 to 20
<if:MS>{de Destrucción}<elif:FS>{de Destrucción}<elif:MP>{de Destrucción}<elif:FP>{de Destrucción} 74 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 35 to 38
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 25 to 28
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 75 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 13 to 16
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 80 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 17 to 20
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 21 to 25
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 35 to 41
<if:MS>{de Pinchazo}<elif:FS>{de Pinchazo}<elif:MP>{de Pinchazo}<elif:FP>{de Pinchazo} 5 Probabilidad de Golpe Crítico +% 10 to 14
<if:MS>{de Picadura}<elif:FS>{de Picadura}<elif:MP>{de Picadura}<elif:FP>{de Picadura} (Fabricado con un Maestro) 20 Probabilidad de Golpe Crítico +% 17 to 21
<if:MS>{de Pinchazo}<elif:FS>{de Pinchazo}<elif:MP>{de Pinchazo}<elif:FP>{de Pinchazo} (Fabricado con un Maestro) 20 Probabilidad de Golpe Crítico +% 12 to 16
<if:MS>{de Picadura}<elif:FS>{de Picadura}<elif:MP>{de Picadura}<elif:FP>{de Picadura} 20 Probabilidad de Golpe Crítico +% 15 to 19
<if:MS>{de Punzada}<elif:FS>{de Punzada}<elif:MP>{de Punzada}<elif:FP>{de Punzada} (Fabricado con un Maestro) 30 Probabilidad de Golpe Crítico +% 27 to 32
<if:MS>{de Perforación}<elif:FS>{de Perforación}<elif:MP>{de Perforación}<elif:FP>{de Perforación} (Fabricado con un Maestro) 30 Probabilidad de Golpe Crítico +% 22 to 27
<if:MS>{de Perforación}<elif:FS>{de Perforación}<elif:MP>{de Perforación}<elif:FP>{de Perforación} 30 Probabilidad de Golpe Crítico +% 20 to 24
<if:MS>{de Punzada}<elif:FS>{de Punzada}<elif:MP>{de Punzada}<elif:FP>{de Punzada} (Fabricado con un Maestro) 30 Probabilidad de Golpe Crítico +% 22 to 27
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 42 Probabilidad de Golpe Crítico +% 15 to 17
<if:MS>{de Ruptura}<elif:FS>{de Ruptura}<elif:MP>{de Ruptura}<elif:FP>{de Ruptura} 44 Probabilidad de Golpe Crítico +% 25 to 29
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Probabilidad de Golpe Crítico +% 17 to 21
<if:MS>{de Penetración}<elif:FS>{de Penetración}<elif:MP>{de Penetración}<elif:FP>{de Penetración} 58 Probabilidad de Golpe Crítico +% 30 to 34
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 Probabilidad de Golpe Crítico +% 18 to 20
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 68 Probabilidad de Golpe Crítico +% 10 to 15
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 68 Probabilidad de Golpe Crítico +% 22 to 27
<if:MS>{de Incisión}<elif:FS>{de Incisión}<elif:MP>{de Incisión}<elif:FP>{de Incisión} 72 Probabilidad de Golpe Crítico +% 35 to 38
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 Probabilidad de Golpe Crítico +% 21 to 23
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 75 Probabilidad de Golpe Crítico +% 16 to 20
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 80 Probabilidad de Golpe Crítico +% 21 to 25
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Probabilidad de Golpe Crítico +% 24 to 26
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Probabilidad de Golpe Crítico +% 39 to 42
<if:MS>{de Desgarro}<elif:FS>{de Desgarro}<elif:MP>{de Desgarro}<elif:FP>{de Desgarro} 85 Probabilidad de Golpe Crítico +% 39 to 44
<if:MS>{de Pinchazo}<elif:FS>{de Pinchazo}<elif:MP>{de Pinchazo}<elif:FP>{de Pinchazo} 1 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 10 to 14
<if:MS>{de Picadura}<elif:FS>{de Picadura}<elif:MP>{de Picadura}<elif:FP>{de Picadura} (Fabricado con un Maestro) 20 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 17 to 21
<if:MS>{de Picadura}<elif:FS>{de Picadura}<elif:MP>{de Picadura}<elif:FP>{de Picadura} 20 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 15 to 19
<if:MS>{de Picadura}<elif:FS>{de Picadura}<elif:MP>{de Picadura}<elif:FP>{de Picadura} (Fabricado con un Maestro) 20 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 17 to 21
<if:MS>{de Perforación}<elif:FS>{de Perforación}<elif:MP>{de Perforación}<elif:FP>{de Perforación} 30 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 20 to 24
<if:MS>{de Perforación}<elif:FS>{de Perforación}<elif:MP>{de Perforación}<elif:FP>{de Perforación} (Fabricado con un Maestro) 30 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 22 to 27
<if:MS>{de Perforación}<elif:FS>{de Perforación}<elif:MP>{de Perforación}<elif:FP>{de Perforación} (Fabricado con un Maestro) 30 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 22 to 27
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 17 to 19
<if:MS>{de Punzada}<elif:FS>{de Punzada}<elif:MP>{de Punzada}<elif:FP>{de Punzada} 44 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 25 to 29
<if:MS>{de Penetración}<elif:FS>{de Penetración}<elif:MP>{de Penetración}<elif:FP>{de Penetración} 59 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 30 to 34
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 60 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 20 to 24
<if:MS>{de Incisión}<elif:FS>{de Incisión}<elif:MP>{de Incisión}<elif:FP>{de Incisión} 73 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 35 to 38
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 Probabilidad de Golpe Crítico Local +% 25 to 27
<if:MS>{de Amenaza}<elif:FS>{de Amenaza}<elif:MP>{de Amenaza}<elif:FP>{de Amenaza} 11 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 10 to 19
<if:MS>{de Caos}<elif:FS>{de Caos}<elif:MP>{de Caos}<elif:FP>{de Caos} (Fabricado con un Maestro) 20 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 30 to 49
<if:MS>{de Caos}<elif:FS>{de Caos}<elif:MP>{de Caos}<elif:FP>{de Caos} 21 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 20 to 39
<if:MS>{de Desastre}<elif:FS>{de Desastre}<elif:MP>{de Desastre}<elif:FP>{de Desastre} 28 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 40 to 59
<if:MS>{de Desastre}<elif:FS>{de Desastre}<elif:MP>{de Desastre}<elif:FP>{de Desastre} (Fabricado con un Maestro) 30 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 50 to 69
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 30 to 49
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 45 to 75
<if:MS>{de Calamidad}<elif:FS>{de Calamidad}<elif:MP>{de Calamidad}<elif:FP>{de Calamidad} 41 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 60 to 79
<if:MS>{de Ruina}<elif:FS>{de Ruina}<elif:MP>{de Ruina}<elif:FP>{de Ruina} 59 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 80 to 99
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 60 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 76 to 105
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 60 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 50 to 69
<if:MS>{de Perdición}<elif:FS>{de Perdición}<elif:MP>{de Perdición}<elif:FP>{de Perdición} 76 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 100 to 109
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 110 to 119

Damage Scaling

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Daño Físico +% 9 to 12
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Daño Físico +% 13 to 16

Elemental Damage Scaling

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 1 Daño de Hielo +% 6 to 10
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 10 Daño de Hielo +% 11 to 14
<if:MS>{de Nieve}<elif:FS>{de Nieve}<elif:MP>{de Nieve}<elif:FP>{de Nieve} 12 Daño de Hielo +% 3 to 7
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Daño de Hielo +% 9 to 12
<if:MS>{de Aguanieve}<elif:FS>{de Aguanieve}<elif:MP>{de Aguanieve}<elif:FP>{de Aguanieve} (Fabricado con un Maestro) 20 Daño de Hielo +% 10 to 14
<if:MS>{de Aguanieve}<elif:FS>{de Aguanieve}<elif:MP>{de Aguanieve}<elif:FP>{de Aguanieve} 24 Daño de Hielo +% 8 to 12
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 26 Daño de Hielo +% 15 to 18
<if:MS>{de Hielo}<elif:FS>{de Hielo}<elif:MP>{de Hielo}<elif:FP>{de Hielo} (Fabricado con un Maestro) 30 Daño de Hielo +% 15 to 19
<if:MS>{de Hielo}<elif:FS>{de Hielo}<elif:MP>{de Hielo}<elif:FP>{de Hielo} 36 Daño de Hielo +% 13 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Daño de Hielo +% 13 to 16
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 42 Daño de Hielo +% 19 to 22
<if:MS>{de Helada}<elif:FS>{de Helada}<elif:MP>{de Helada}<elif:FP>{de Helada} 50 Daño de Hielo +% 18 to 22
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 Daño de Hielo +% 23 to 26
<if:MS>{de Témpano}<elif:FS>{de Témpano}<elif:MP>{de Témpano}<elif:FP>{de Témpano} 64 Daño de Hielo +% 23 to 26
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 Daño de Hielo +% 27 to 30
<if:MS>{de Glaciación}<elif:FS>{de Glaciación}<elif:MP>{de Glaciación}<elif:FP>{de Glaciación} 76 Daño de Hielo +% 27 to 30
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Daño de Hielo +% 31 to 34
<if:MS>{de Ascuas}<elif:FS>{de Ascuas}<elif:MP>{de Ascuas}<elif:FP>{de Ascuas} 8 Daño de Fuego +% 3 to 7
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 10 Daño de Fuego +% 11 to 14
<if:MS>{de Carbones}<elif:FS>{de Carbones}<elif:MP>{de Carbones}<elif:FP>{de Carbones} (Fabricado con un Maestro) 20 Daño de Fuego +% 10 to 14
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Daño de Fuego +% 9 to 12
<if:MS>{de Carbones}<elif:FS>{de Carbones}<elif:MP>{de Carbones}<elif:FP>{de Carbones} 22 Daño de Fuego +% 8 to 12
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 26 Daño de Fuego +% 15 to 18
<if:MS>{de Carbonilla}<elif:FS>{de Carbonilla}<elif:MP>{de Carbonilla}<elif:FP>{de Carbonilla} (Fabricado con un Maestro) 30 Daño de Fuego +% 15 to 19
<if:MS>{de Carbonilla}<elif:FS>{de Carbonilla}<elif:MP>{de Carbonilla}<elif:FP>{de Carbonilla} 36 Daño de Fuego +% 13 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Daño de Fuego +% 13 to 16
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 42 Daño de Fuego +% 19 to 22
<if:MS>{de Llamas}<elif:FS>{de Llamas}<elif:MP>{de Llamas}<elif:FP>{de Llamas} 50 Daño de Fuego +% 18 to 22
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 Daño de Fuego +% 23 to 26
<if:MS>{de Inmolación}<elif:FS>{de Inmolación}<elif:MP>{de Inmolación}<elif:FP>{de Inmolación} 64 Daño de Fuego +% 23 to 26
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 Daño de Fuego +% 27 to 30
<if:MS>{de Cenizas}<elif:FS>{de Cenizas}<elif:MP>{de Cenizas}<elif:FP>{de Cenizas} 76 Daño de Fuego +% 27 to 30
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Daño de Fuego +% 31 to 34
<if:MS>{de Chispas}<elif:FS>{de Chispas}<elif:MP>{de Chispas}<elif:FP>{de Chispas} 10 Daño de Rayo +% 3 to 7
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 20 Daño de Rayo +% 9 to 12
<if:MS>{de Estática}<elif:FS>{de Estática}<elif:MP>{de Estática}<elif:FP>{de Estática} (Fabricado con un Maestro) 20 Daño de Rayo +% 10 to 14
<if:MS>{de Estática}<elif:FS>{de Estática}<elif:MP>{de Estática}<elif:FP>{de Estática} 23 Daño de Rayo +% 8 to 12
<if:MS>{de Electricidad}<elif:FS>{de Electricidad}<elif:MP>{de Electricidad}<elif:FP>{de Electricidad} (Fabricado con un Maestro) 30 Daño de Rayo +% 15 to 19
<if:MS>{de Electricidad}<elif:FS>{de Electricidad}<elif:MP>{de Electricidad}<elif:FP>{de Electricidad} 36 Daño de Rayo +% 13 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 40 Daño de Rayo +% 13 to 16
<if:MS>{de Voltaje}<elif:FS>{de Voltaje}<elif:MP>{de Voltaje}<elif:FP>{de Voltaje} 50 Daño de Rayo +% 18 to 22
<if:MS>{de Descarga}<elif:FS>{de Descarga}<elif:MP>{de Descarga}<elif:FP>{de Descarga} 64 Daño de Rayo +% 23 to 26
<if:MS>{de Relámpago}<elif:FS>{de Relámpago}<elif:MP>{de Relámpago}<elif:FP>{de Relámpago} 76 Daño de Rayo +% 27 to 30
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Daño de Rayo +% 31 to 34

Energy Shield

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 Escudo de Energía Local +% 25 to 50
<if:MS>{de Audacia}<elif:FS>{de Audacia}<elif:MP>{de Audacia}<elif:FP>{de Audacia} (Fabricado con un Maestro) 50 Escudo de Energía Máximo Global +% 5 to 20

Evasion

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Difuminación}<elif:FS>{de Difuminación}<elif:MP>{de Difuminación}<elif:FP>{de Difuminación} (Fabricado con un Maestro) 50 Índice de Evasión Global +% 5 to 20
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 Índice de Evasión Local +% 25 to 50

Flask

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Repulsión}<elif:FS>{de Repulsión}<elif:MP>{de Repulsión}<elif:FP>{de Repulsión} 9 El Frasco Local Añade Empuje Mientras te Curas 1
<if:MS>{de Piel de Hierro}<elif:FS>{de Piel de Hierro}<elif:MP>{de Piel de Hierro}<elif:FP>{de Piel de Hierro} 6 Armadura de Frasco Local +% Mientras te Curas 60 to 100
<if:MS>{de Contención}<elif:FS>{de Contención}<elif:MP>{de Contención}<elif:FP>{de Contención} 8 Inmunidad a Sangrado por Frascos Locales Mientras te Curas 1
<if:MS>{de Calor}<elif:FS>{de Calor}<elif:MP>{de Calor}<elif:FP>{de Calor} 4 Inmunidad a Escarchamiento y Congelamiento por Frascos Locales Mientras te Curas 1
<if:MS>{de Custodia}<elif:FS>{de Custodia}<elif:MP>{de Custodia}<elif:FP>{de Custodia} 18 Inmunidad a los Maldiciónes Local del Frasco Mientras Estás Recuperando 1
<if:MS>{de Reflejos}<elif:FS>{de Reflejos}<elif:MP>{de Reflejos}<elif:FP>{de Reflejos} 8 Evasión de Frasco Local +% Mientras te Curas 60 to 100
<if:MS>{de Extinción}<elif:FS>{de Extinción}<elif:MP>{de Extinción}<elif:FP>{de Extinción} 6 Inmunidad a Quemadura por Frascos Locales Mientras te Curas 1
<if:MS>{de Gula}<elif:FS>{de Gula}<elif:MP>{de Gula}<elif:FP>{de Gula} 10 Local Flask Life Leech Permyriad While Healing 40
<if:MS>{de Deseo}<elif:FS>{de Deseo}<elif:MP>{de Deseo}<elif:FP>{de Deseo} 12 Local Flask Mana Leech Permyriad While Healing 40
<if:MS>{de Animación}<elif:FS>{de Animación}<elif:MP>{de Animación}<elif:FP>{de Animación} 10 El Frasco Local Cura % a los Esbirros 40 to 60
<if:MS>{de Adrenalina}<elif:FS>{de Adrenalina}<elif:MP>{de Adrenalina}<elif:FP>{de Adrenalina} 5 Velocidad de Movimiento de Frasco Local +% Mientras te Curas 20 to 30
<if:MS>{de Tratamiento}<elif:FS>{de Tratamiento}<elif:MP>{de Tratamiento}<elif:FP>{de Tratamiento} 16 Local Flask Poison Immunity During Flask Effect 1
<if:MS>{de Resistencia}<elif:FS>{de Resistencia}<elif:MP>{de Resistencia}<elif:FP>{de Resistencia} 1 Resistencias de Frasco Local +% Mientras te Curas 20 to 30
<if:MS>{de Aterrizaje}<elif:FS>{de Aterrizaje}<elif:MP>{de Aterrizaje}<elif:FP>{de Aterrizaje} 10 Inmunidad a Electrocución por Frascos Locales Mientras te Curas 1
<if:MS>{de Firmeza}<elif:FS>{de Firmeza}<elif:MP>{de Firmeza}<elif:FP>{de Firmeza} 1 Recuperación de Aturdimiento de Frasco Local +% Mientras te Curas 40 to 60
<if:MS>{de Gula}<elif:FS>{de Gula}<elif:MP>{de Gula}<elif:FP>{de Gula} 10 Absorción de Vida de Frasco Local +% Mientras te Curas 2

Flask Effects

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Recarga}<elif:FS>{de Recarga}<elif:MP>{de Recarga}<elif:FP>{de Recarga} 2 Cargas de Frasco ganadas +% 10 to 20
<if:MS>{de Desborde}<elif:FS>{de Desborde}<elif:MP>{de Desborde}<elif:FP>{de Desborde} 85 Cargas de Frasco ganadas +% 21 to 30
<if:MS>{de Sorbos}<elif:FS>{de Sorbos}<elif:MP>{de Sorbos}<elif:FP>{de Sorbos} 3 +% de Cargas de Frasco Usadas -20 to -10
<if:MS>{de Saboreo}<elif:FS>{de Saboreo}<elif:MP>{de Saboreo}<elif:FP>{de Saboreo} 7 +% a la Duración de Frascos 10 to 20
<if:MS>{de Saboreo}<elif:FS>{de Saboreo}<elif:MP>{de Saboreo}<elif:FP>{de Saboreo} (Fabricado con un Maestro) 20 +% a la Duración de Frascos 5 to 15
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 +% a la Duración de Frascos 5 to 10
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 68 +% a la Duración de Frascos 11 to 15
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 Cantidad de Vida del Frasco +% 20 to 30

Hybrid Defences

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 +% de Armadura y Escudo de Energía Local 25 to 50
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 +% de Armadura y Evasión Local 25 to 50
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 +% de Armadura, Evasión, y Escudo de Energía Local 25 to 50
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 +% de Evasión y Escudo de Energía Local 25 to 50

Item Acquisition

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Asalto}<elif:FS>{de Asalto}<elif:MP>{de Asalto}<elif:FP>{de Asalto} 3 Rareza de Objeto Base Encontrado +% 6 to 10
<if:MS>{de Saqueo}<elif:FS>{de Saqueo}<elif:MP>{de Saqueo}<elif:FP>{de Saqueo} 30 Rareza de Objeto Base Encontrado +% 11 to 14
<if:MS>{de Saqueo}<elif:FS>{de Saqueo}<elif:MP>{de Saqueo}<elif:FP>{de Saqueo} (Fabricado con un Maestro) 30 Rareza de Objeto Base Encontrado +% 13 to 17
<if:MS>{de Arqueología}<elif:FS>{de Arqueología}<elif:MP>{de Arqueología}<elif:FP>{de Arqueología} 53 Rareza de Objeto Base Encontrado +% 15 to 20
<if:MS>{de Excavación}<elif:FS>{de Excavación}<elif:MP>{de Excavación}<elif:FP>{de Excavación} 75 Rareza de Objeto Base Encontrado +% 21 to 26

Jewel

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Letalidad}<elif:FS>{de Letalidad}<elif:MP>{de Letalidad}<elif:FP>{de Letalidad} 1 Precisión +%
Probabilidad de Golpe Crítico +%
6 to 10
6 to 10
<if:MS>{de Precisión}<elif:FS>{de Precisión}<elif:MP>{de Precisión}<elif:FP>{de Precisión} 1 Precisión +% 10 to 14
<if:MS>{de Adaptación}<elif:FS>{de Adaptación}<elif:MP>{de Adaptación}<elif:FP>{de Adaptación} 1 Atributos de Todo Tipo Adicionales 6 to 8
<if:MS>{de Adaptación}<elif:FS>{de Adaptación}<elif:MP>{de Adaptación}<elif:FP>{de Adaptación} 1 Atributos de Todo Tipo Adicionales 6 to 8
<if:MS>{de Destreza}<elif:FS>{de Destreza}<elif:MP>{de Destreza}<elif:FP>{de Destreza} 1 Destreza Adicional 12 to 16
<if:MS>{de Destreza}<elif:FS>{de Destreza}<elif:MP>{de Destreza}<elif:FP>{de Destreza} 1 Destreza Adicional 12 to 16
<if:MS>{de Astucia}<elif:FS>{de Astucia}<elif:MP>{de Astucia}<elif:FP>{de Astucia} 1 Destreza e Inteligencia Adicionales 8 to 10
<if:MS>{de Astucia}<elif:FS>{de Astucia}<elif:MP>{de Astucia}<elif:FP>{de Astucia} 1 Destreza e Inteligencia Adicionales 8 to 10
<if:MS>{de Inteligencia}<elif:FS>{de Inteligencia}<elif:MP>{de Inteligencia}<elif:FP>{de Inteligencia} 1 Inteligencia Adicional 12 to 16
<if:MS>{de Inteligencia}<elif:FS>{de Inteligencia}<elif:MP>{de Inteligencia}<elif:FP>{de Inteligencia} 1 Inteligencia Adicional 12 to 16
<if:MS>{de Fuerza}<elif:FS>{de Fuerza}<elif:MP>{de Fuerza}<elif:FP>{de Fuerza} 1 Fuerza Adicional 12 to 16
<if:MS>{de Fuerza}<elif:FS>{de Fuerza}<elif:MP>{de Fuerza}<elif:FP>{de Fuerza} 1 Fuerza Adicional 12 to 16
<if:MS>{de Atletismo}<elif:FS>{de Atletismo}<elif:MP>{de Atletismo}<elif:FP>{de Atletismo} 1 Fuerza y Destreza Adicionales 8 to 10
<if:MS>{de Atletismo}<elif:FS>{de Atletismo}<elif:MP>{de Atletismo}<elif:FP>{de Atletismo} 1 Fuerza y Destreza Adicionales 8 to 10
<if:MS>{de Espíritu}<elif:FS>{de Espíritu}<elif:MP>{de Espíritu}<elif:FP>{de Espíritu} 1 Fuerza e Inteligencia Adicionales 8 to 10
<if:MS>{de Espíritu}<elif:FS>{de Espíritu}<elif:MP>{de Espíritu}<elif:FP>{de Espíritu} 1 Fuerza e Inteligencia Adicionales 8 to 10
<if:MS>{Explosivo}<elif:FS>{Explosiva}<elif:MP>{Explosivos}<elif:FP>{Explosivas} 1 Area Damage +% 10 to 12
<if:MS>{de Fanatismo}<elif:FS>{de Fanatismo}<elif:MP>{de Fanatismo}<elif:FP>{de Fanatismo} 1 Attack And Cast Speed +% 2 to 4
<if:MS>{del Berserker}<elif:FS>{del Berserker}<elif:MP>{del Berserker}<elif:FP>{del Berserker} 1 Velocidad de Ataque +% 3 to 5
<if:MS>{del Berserker}<elif:FS>{del Berserker}<elif:MP>{del Berserker}<elif:FP>{del Berserker} 1 Velocidad de Ataque +% 3 to 5
<if:MS>{de Encantamiento}<elif:FS>{de Encantamiento}<elif:MP>{de Encantamiento}<elif:FP>{de Encantamiento} 1 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 2 to 4
<if:MS>{de Encantamiento}<elif:FS>{de Encantamiento}<elif:MP>{de Encantamiento}<elif:FP>{de Encantamiento} 1 Velocidad de Lanzamiento de Hechizos +% 2 to 4
<if:MS>{de Congelamiento}<elif:FS>{de Congelamiento}<elif:MP>{de Congelamiento}<elif:FP>{de Congelamiento} 1 Base Chance To Freeze %
Aumento de la Duración del Congelamiento
3 to 5
12 to 16
<if:MS>{de Incendio}<elif:FS>{de Incendio}<elif:MP>{de Incendio}<elif:FP>{de Incendio} 1 Base Chance To Ignite %
Aumento de la Duración de la Quemadura
3 to 5
6 to 8
<if:MS>{de Envenenamiento}<elif:FS>{de Envenenamiento}<elif:MP>{de Envenenamiento}<elif:FP>{de Envenenamiento} 1 Base Chance To Poison On Hit %
Base Poison Duration +%
3 to 5
6 to 8
<if:MS>{de Electrocución}<elif:FS>{de Electrocución}<elif:MP>{de Electrocución}<elif:FP>{de Electrocución} 1 Base Chance To Shock %
Aumento de la Duración de la Electrocución
3 to 5
12 to 16
<if:MS>{de Orden}<elif:FS>{de Orden}<elif:MP>{de Orden}<elif:FP>{de Orden} 1 Resistencia al Daño de Caos Base +% 7 to 13
<if:MS>{de Orden}<elif:FS>{de Orden}<elif:MP>{de Orden}<elif:FP>{de Orden} 1 Resistencia al Daño de Caos Base +% 7 to 13
<if:MS>{de la Bestia}<elif:FS>{de la Bestia}<elif:MP>{de la Bestia}<elif:FP>{de la Bestia} 1 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 12 to 15
<if:MS>{de la Bestia}<elif:FS>{de la Bestia}<elif:MP>{de la Bestia}<elif:FP>{de la Bestia} 1 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 12 to 15
<if:MS>{de Potencia}<elif:FS>{de Potencia}<elif:MP>{de Potencia}<elif:FP>{de Potencia} 1 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 9 to 12
<if:MS>{de Potencia}<elif:FS>{de Potencia}<elif:MP>{de Potencia}<elif:FP>{de Potencia} 1 Multiplicador de Golpe Crítico Base +% 9 to 12
<if:MS>{del Dragón}<elif:FS>{del Dragón}<elif:MP>{del Dragón}<elif:FP>{del Dragón} 1 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 12 to 15
<if:MS>{del Dragón}<elif:FS>{del Dragón}<elif:MP>{del Dragón}<elif:FP>{del Dragón} 1 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 12 to 15
<if:MS>{de Repulsión}<elif:FS>{de Repulsión}<elif:MP>{de Repulsión}<elif:FP>{de Repulsión} 1 Base Global Chance To Knockback % 4 to 6
<if:MS>{de Saqueo}<elif:FS>{de Saqueo}<elif:MP>{de Saqueo}<elif:FP>{de Saqueo} 1 Rareza de Objeto Base Encontrado +% 4 to 6
<if:MS>{de Rejuvenecimiento}<elif:FS>{de Rejuvenecimiento}<elif:MP>{de Rejuvenecimiento}<elif:FP>{de Rejuvenecimiento} 1 Vida Ganada con Cada Golpe 2 to 3
<if:MS>{de Aterrizaje}<elif:FS>{de Aterrizaje}<elif:MP>{de Aterrizaje}<elif:FP>{de Aterrizaje} 1 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 12 to 15
<if:MS>{de Aterrizaje}<elif:FS>{de Aterrizaje}<elif:MP>{de Aterrizaje}<elif:FP>{de Aterrizaje} 1 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 12 to 15
<if:MS>{de Eficacia}<elif:FS>{de Eficacia}<elif:MP>{de Eficacia}<elif:FP>{de Eficacia} 1 Reducción al Coste de Maná 3 to 5
<if:MS>{de Ponzoña}<elif:FS>{de Ponzoña}<elif:MP>{de Ponzoña}<elif:FP>{de Ponzoña} 1 Base Poison Damage +% 16 to 20
<if:MS>{de Elevación}<elif:FS>{de Elevación}<elif:MP>{de Elevación}<elif:FP>{de Elevación} 1 Velocidad de Proyectiles Base +% 6 to 8
<if:MS>{de Resistencia}<elif:FS>{de Resistencia}<elif:MP>{de Resistencia}<elif:FP>{de Resistencia} 1 Resiste todos los Elementos 8 to 10
<if:MS>{de Resistencia}<elif:FS>{de Resistencia}<elif:MP>{de Resistencia}<elif:FP>{de Resistencia} 1 Resiste todos los Elementos 8 to 10
<if:MS>{de Perdición}<elif:FS>{de Perdición}<elif:MP>{de Perdición}<elif:FP>{de Perdición} 1 Base Spell Critical Strike Multiplier + 12 to 15
<if:MS>{de Aturdimiento}<elif:FS>{de Aturdimiento}<elif:MP>{de Aturdimiento}<elif:FP>{de Aturdimiento} 1 Duración Base de Aturdimimento +% 10 to 14
<if:MS>{de Recuperación}<elif:FS>{de Recuperación}<elif:MP>{de Recuperación}<elif:FP>{de Recuperación} 1 Recuperación del Aturdimiento Base +% 10 to 14
<if:MS>{de Hemofilia}<elif:FS>{de Hemofilia}<elif:MP>{de Hemofilia}<elif:FP>{de Hemofilia} 1 Bleeding Damage +% 16 to 20
<if:MS>{de Sangrado}<elif:FS>{de Sangrado}<elif:MP>{de Sangrado}<elif:FP>{de Sangrado} 1 Bleed On Hit With Attacks %
Base Bleed Duration +%
3 to 5
12 to 16
<if:MS>{de Combustión}<elif:FS>{de Combustión}<elif:MP>{de Combustión}<elif:FP>{de Combustión} 1 Aumento de la Duración del Daño de Incendio 16 to 20
<if:MS>{de Albergue}<elif:FS>{de Albergue}<elif:MP>{de Albergue}<elif:FP>{de Albergue} 1 % de Resistencia al Daño de Hielo y Rayo 10 to 12
<if:MS>{de Albergue}<elif:FS>{de Albergue}<elif:MP>{de Albergue}<elif:FP>{de Albergue} 1 % de Resistencia al Daño de Hielo y Rayo 10 to 12
<if:MS>{de Amenaza}<elif:FS>{de Amenaza}<elif:MP>{de Amenaza}<elif:FP>{de Amenaza} 1 Probabilidad de Golpe Crítico +% 8 to 12
<if:MS>{de Amenaza}<elif:FS>{de Amenaza}<elif:MP>{de Amenaza}<elif:FP>{de Amenaza} 1 Probabilidad de Golpe Crítico +% 8 to 12
<if:MS>{de Laceración}<elif:FS>{de Laceración}<elif:MP>{de Laceración}<elif:FP>{de Laceración} 1 Daño Total 8 to 10
<if:MS>{de Entropía}<elif:FS>{de Entropía}<elif:MP>{de Entropía}<elif:FP>{de Entropía} 1 Damage Over Time +% 10 to 12
<if:MS>{del Apocalípsis}<elif:FS>{del Apocalípsis}<elif:MP>{del Apocalípsis}<elif:FP>{del Apocalípsis} 1 Elemental Critical Strike Chance +% 10 to 14
<if:MS>{de los Elementos}<elif:FS>{de los Elementos}<elif:MP>{de los Elementos}<elif:FP>{de los Elementos} 1 Elemental Critical Strike Multiplier + 12 to 15
<if:MS>{de Enfoque}<elif:FS>{de Enfoque}<elif:MP>{de Enfoque}<elif:FP>{de Enfoque} 1 Energy Shield Gain Per Target 2 to 3
<if:MS>{del Hogar}<elif:FS>{del Hogar}<elif:MP>{del Hogar}<elif:FP>{del Hogar} 1 % de Resistencia al Daño de Fuego y Hielo 10 to 12
<if:MS>{del Hogar}<elif:FS>{del Hogar}<elif:MP>{del Hogar}<elif:FP>{del Hogar} 1 % de Resistencia al Daño de Fuego y Hielo 10 to 12
<if:MS>{de Aislamiento}<elif:FS>{de Aislamiento}<elif:MP>{de Aislamiento}<elif:FP>{de Aislamiento} 1 % de Resistencia al Daño de Fuego y Rayo 10 to 12
<if:MS>{de Aislamiento}<elif:FS>{de Aislamiento}<elif:MP>{de Aislamiento}<elif:FP>{de Aislamiento} 1 % de Resistencia al Daño de Fuego y Rayo 10 to 12
<if:MS>{de Absorción}<elif:FS>{de Absorción}<elif:MP>{de Absorción}<elif:FP>{de Absorción} 1 Maná ganado con cada Golpe 1 to 2
<if:MS>{de Peso}<elif:FS>{de Peso}<elif:MP>{de Peso}<elif:FP>{de Peso} 1 Melee Critical Strike Chance +% 10 to 14
<if:MS>{de Combate}<elif:FS>{de Combate}<elif:MP>{de Combate}<elif:FP>{de Combate} 1 +% de Daño de Cuerpo a Cuerpo 10 to 12
<if:MS>{de Demolición}<elif:FS>{de Demolición}<elif:MP>{de Demolición}<elif:FP>{de Demolición} 1 Melee Weapon Critical Strike Multiplier + 12 to 15
<if:MS>{del Muro}<elif:FS>{del Muro}<elif:MP>{del Muro}<elif:FP>{del Muro} 1 Minion Block % 2 to 4
<if:MS>{de Aclimatación}<elif:FS>{de Aclimatación}<elif:MP>{de Aclimatación}<elif:FP>{de Aclimatación} 1 Minion Elemental Resistance % 6 to 10
<if:MS>{de Resiliencia}<elif:FS>{de Resiliencia}<elif:MP>{de Resiliencia}<elif:FP>{de Resiliencia} 1 Minion Elemental Resistance % 6 to 10
<if:MS>{de Fortaleza}<elif:FS>{de Fortaleza}<elif:MP>{de Fortaleza}<elif:FP>{de Fortaleza} 1 Aumento a la Vida de los Esbirros 8 to 12
<if:MS>{de Arquería}<elif:FS>{de Arquería}<elif:MP>{de Arquería}<elif:FP>{de Arquería} 1 Projectile Damage +% 10 to 12
<if:MS>{de Aniquilación}<elif:FS>{de Aniquilación}<elif:MP>{de Aniquilación}<elif:FP>{de Aniquilación} 1 Probabilidad de Golpe Crítico con Hechizos +% 10 to 14
<if:MS>{de Misticismo}<elif:FS>{de Misticismo}<elif:MP>{de Misticismo}<elif:FP>{de Misticismo} 1 Daño con Hechizos +% 10 to 12
<if:MS>{de Runas}<elif:FS>{de Runas}<elif:MP>{de Runas}<elif:FP>{de Runas} 1 Totem Elemental Resistance % 6 to 10

Life Gain On Hit

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Rejuvenecimiento}<elif:FS>{de Rejuvenecimiento}<elif:MP>{de Rejuvenecimiento}<elif:FP>{de Rejuvenecimiento} 8 Vida Ganada con Cada Golpe 2
<if:MS>{de Restauración}<elif:FS>{de Restauración}<elif:MP>{de Restauración}<elif:FP>{de Restauración} 20 Vida Ganada con Cada Golpe 3
<if:MS>{de Rejuvenecimiento}<elif:FS>{de Rejuvenecimiento}<elif:MP>{de Rejuvenecimiento}<elif:FP>{de Rejuvenecimiento} (Fabricado con un Maestro) 20 Vida Ganada con Cada Golpe 1 to 2
<if:MS>{de Rejuvenecimiento}<elif:FS>{de Rejuvenecimiento}<elif:MP>{de Rejuvenecimiento}<elif:FP>{de Rejuvenecimiento} (Fabricado con un Maestro) 20 Vida Ganada con Cada Golpe 2 to 3
<if:MS>{de Renacimiento}<elif:FS>{de Renacimiento}<elif:MP>{de Renacimiento}<elif:FP>{de Renacimiento} 30 Vida Ganada con Cada Golpe 4
<if:MS>{de Alimento}<elif:FS>{de Alimento}<elif:MP>{de Alimento}<elif:FP>{de Alimento} 40 Vida Ganada con Cada Golpe 5
<if:MS>{de Rejuvenecimiento}<elif:FS>{de Rejuvenecimiento}<elif:MP>{de Rejuvenecimiento}<elif:FP>{de Rejuvenecimiento} 8 Vida Local Ganada por cada Objetivo 2
<if:MS>{de Restauración}<elif:FS>{de Restauración}<elif:MP>{de Restauración}<elif:FP>{de Restauración} 20 Vida Local Ganada por cada Objetivo 3
<if:MS>{de Renacimiento}<elif:FS>{de Renacimiento}<elif:MP>{de Renacimiento}<elif:FP>{de Renacimiento} 30 Vida Local Ganada por cada Objetivo 4
<if:MS>{de Alimento}<elif:FS>{de Alimento}<elif:MP>{de Alimento}<elif:FP>{de Alimento} 40 Vida Local Ganada por cada Objetivo 5

Life Gained on Kill

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Éxito}<elif:FS>{de Éxito}<elif:MP>{de Éxito}<elif:FP>{de Éxito} 1 Vida Base Ganada por Muerte de Enemigos 3 to 6
<if:MS>{de Victoria}<elif:FS>{de Victoria}<elif:MP>{de Victoria}<elif:FP>{de Victoria} 23 Vida Base Ganada por Muerte de Enemigos 7 to 10
<if:MS>{de Triunfo}<elif:FS>{de Triunfo}<elif:MP>{de Triunfo}<elif:FP>{de Triunfo} 40 Vida Base Ganada por Muerte de Enemigos 11 to 14

Life Regeneration

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{del Tritón}<elif:FS>{del Tritón}<elif:MP>{del Tritón}<elif:FP>{del Tritón} 1 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 60 to 120
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 10 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 121 to 240
<if:MS>{de la Lagartija}<elif:FS>{de la Lagartija}<elif:MP>{de la Lagartija}<elif:FP>{de la Lagartija} 18 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 121 to 240
<if:MS>{del Gusano}<elif:FS>{del Gusano}<elif:MP>{del Gusano}<elif:FP>{del Gusano} 30 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 241 to 420
<if:MS>{de la Estrella de Mar}<elif:FS>{de la Estrella de Mar}<elif:MP>{de la Estrella de Mar}<elif:FP>{de la Estrella de Mar} 44 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 421 to 600
<if:MS>{de la Hidra}<elif:FS>{de la Hidra}<elif:MP>{de la Hidra}<elif:FP>{de la Hidra} 59 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 601 to 780
<if:MS>{del Troll}<elif:FS>{del Troll}<elif:MP>{del Troll}<elif:FP>{del Troll} 78 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 781 to 960
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 900 to 1080
<if:MS>{de Ryslatha}<elif:FS>{de Ryslatha}<elif:MP>{de Ryslatha}<elif:FP>{de Ryslatha} 83 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 961 to 1200
<if:MS>{del Fénix}<elif:FS>{del Fénix}<elif:MP>{del Fénix}<elif:FP>{del Fénix} 86 Velocidad de Regeneración de Vida por Minuto 1201 to 1500
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 1 Life Regeneration Rate Per Minute % 60
<if:MS>{de la Orden}<elif:FS>{de la Orden}<elif:MP>{de la Orden}<elif:FP>{de la Orden} (Fabricado con un Maestro) 1 Life Regeneration Rate Per Minute % 24 to 36
<if:MS>{de Juventud}<elif:FS>{de Juventud}<elif:MP>{de Juventud}<elif:FP>{de Juventud} 18 Life Regeneration Rate Per Minute % 24 to 30
<if:MS>{de Vitalidad}<elif:FS>{de Vitalidad}<elif:MP>{de Vitalidad}<elif:FP>{de Vitalidad} 36 Life Regeneration Rate Per Minute % 36 to 42
<if:MS>{de Longevidad}<elif:FS>{de Longevidad}<elif:MP>{de Longevidad}<elif:FP>{de Longevidad} 60 Life Regeneration Rate Per Minute % 48 to 54
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 68 Life Regeneration Rate Per Minute % 60 to 90
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 75 Life Regeneration Rate Per Minute % 96 to 120
<if:MS>{de la Orden}<elif:FS>{de la Orden}<elif:MP>{de la Orden}<elif:FP>{de la Orden} (Fabricado con un Maestro) 75 Life Regeneration Rate Per Minute % 42 to 60
<if:MS>{de Inmortalidad}<elif:FS>{de Inmortalidad}<elif:MP>{de Inmortalidad}<elif:FP>{de Inmortalidad} 81 Life Regeneration Rate Per Minute % 60 to 66

Mana Gained on Kill

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Absorción}<elif:FS>{de Absorción}<elif:MP>{de Absorción}<elif:FP>{de Absorción} 1 Maná Base Ganado por Muerte de Enemigos 1
<if:MS>{de Ósmosis}<elif:FS>{de Ósmosis}<elif:MP>{de Ósmosis}<elif:FP>{de Ósmosis} 24 Maná Base Ganado por Muerte de Enemigos 2 to 3
<if:MS>{de Consumo}<elif:FS>{de Consumo}<elif:MP>{de Consumo}<elif:FP>{de Consumo} 40 Maná Base Ganado por Muerte de Enemigos 4 to 6

Mana Regeneration

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Entusiasmo}<elif:FS>{de Entusiasmo}<elif:MP>{de Entusiasmo}<elif:FP>{de Entusiasmo} 2 Velocidad de Regeneración de Maná +% 10 to 19
<if:MS>{de Alegría}<elif:FS>{de Alegría}<elif:MP>{de Alegría}<elif:FP>{de Alegría} 18 Velocidad de Regeneración de Maná +% 20 to 29
<if:MS>{de Alegría}<elif:FS>{de Alegría}<elif:MP>{de Alegría}<elif:FP>{de Alegría} (Fabricado con un Maestro) 20 Velocidad de Regeneración de Maná +% 25 to 34
<if:MS>{de Alegría}<elif:FS>{de Alegría}<elif:MP>{de Alegría}<elif:FP>{de Alegría} (Fabricado con un Maestro) 20 Velocidad de Regeneración de Maná +% 25 to 34
<if:MS>{de Júbilo}<elif:FS>{de Júbilo}<elif:MP>{de Júbilo}<elif:FP>{de Júbilo} 29 Velocidad de Regeneración de Maná +% 30 to 39
<if:MS>{de Júbilo}<elif:FS>{de Júbilo}<elif:MP>{de Júbilo}<elif:FP>{de Júbilo} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Regeneración de Maná +% 35 to 44
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Velocidad de Regeneración de Maná +% 20 to 30
<if:MS>{de Felicidad}<elif:FS>{de Felicidad}<elif:MP>{de Felicidad}<elif:FP>{de Felicidad} 42 Velocidad de Regeneración de Maná +% 40 to 49
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Velocidad de Regeneración de Maná +% 31 to 40
<if:MS>{de Euforia}<elif:FS>{de Euforia}<elif:MP>{de Euforia}<elif:FP>{de Euforia} 55 Velocidad de Regeneración de Maná +% 50 to 59
<if:MS>{de la Profundidad}<elif:FS>{de la Profundidad}<elif:MP>{de la Profundidad}<elif:FP>{de la Profundidad} 60 Velocidad de Regeneración de Maná +% 30 to 50
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 68 Velocidad de Regeneración de Maná +% 41 to 55
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 75 Velocidad de Regeneración de Maná +% 56 to 70
<if:MS>{de Nirvana}<elif:FS>{de Nirvana}<elif:MP>{de Nirvana}<elif:FP>{de Nirvana} 79 Velocidad de Regeneración de Maná +% 60 to 69
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Velocidad de Regeneración de Maná +% 70 to 76

Movement Velocity

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 75 Velocidad de Movimiento Base +% 3 to 6
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 84 Velocidad de Movimiento Base +% 7 to 10

Projectile Speed

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Dardo}<elif:FS>{de Dardo}<elif:MP>{de Dardo}<elif:FP>{de Dardo} 14 Velocidad de Proyectiles Base +% 10 to 17
<if:MS>{de Huída}<elif:FS>{de Huída}<elif:MP>{de Huída}<elif:FP>{de Huída} (Fabricado con un Maestro) 25 Velocidad de Proyectiles Base +% 10 to 30
<if:MS>{de Huída}<elif:FS>{de Huída}<elif:MP>{de Huída}<elif:FP>{de Huída} 27 Velocidad de Proyectiles Base +% 18 to 25
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 28 Velocidad de Proyectiles Base +% 47 to 52
<if:MS>{de Propulsión}<elif:FS>{de Propulsión}<elif:MP>{de Propulsión}<elif:FP>{de Propulsión} 41 Velocidad de Proyectiles Base +% 26 to 33
<if:MS>{de la Brisa}<elif:FS>{de la Brisa}<elif:MP>{de la Brisa}<elif:FP>{de la Brisa} 55 Velocidad de Proyectiles Base +% 34 to 41
<if:MS>{del Vendaval}<elif:FS>{del Vendaval}<elif:MP>{del Vendaval}<elif:FP>{del Vendaval} 82 Velocidad de Proyectiles Base +% 42 to 46

Reduced Attribute Requirements

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{del Digno}<elif:FS>{del Digno}<elif:MP>{del Digno}<elif:FP>{del Digno} 36 Requerimientos de Atributos Locales +% -18
<if:MS>{del Apto}<elif:FS>{del Apto}<elif:MP>{del Apto}<elif:FP>{del Apto} 60 Requerimientos de Atributos Locales +% -32

Resistance

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de los Perdidos}<elif:FS>{de los Perdidos}<elif:MP>{de los Perdidos}<elif:FP>{de los Perdidos} 16 Resistencia al Daño de Caos Base +% 5 to 10
<if:MS>{de Destierro}<elif:FS>{de Destierro}<elif:MP>{de Destierro}<elif:FP>{de Destierro} 30 Resistencia al Daño de Caos Base +% 11 to 15
<if:MS>{de Evicción}<elif:FS>{de Evicción}<elif:MP>{de Evicción}<elif:FP>{de Evicción} 44 Resistencia al Daño de Caos Base +% 16 to 20
<if:MS>{de Expulsión}<elif:FS>{de Expulsión}<elif:MP>{de Expulsión}<elif:FP>{de Expulsión} 56 Resistencia al Daño de Caos Base +% 21 to 25
<if:MS>{de Exilio}<elif:FS>{de Exilio}<elif:MP>{de Exilio}<elif:FP>{de Exilio} 65 Resistencia al Daño de Caos Base +% 26 to 30
<if:MS>{de Bameth}<elif:FS>{de Bameth}<elif:MP>{de Bameth}<elif:FP>{de Bameth} 81 Resistencia al Daño de Caos Base +% 31 to 35
<if:MS>{del Esquimal}<elif:FS>{del Esquimal}<elif:MP>{del Esquimal}<elif:FP>{del Esquimal} 1 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 6 to 11
<if:MS>{de la Foca}<elif:FS>{de la Foca}<elif:MP>{de la Foca}<elif:FP>{de la Foca} 14 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 12 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 15 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Pingüino}<elif:FS>{del Pingüino}<elif:MP>{del Pingüino}<elif:FP>{del Pingüino} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Pingüino}<elif:FS>{del Pingüino}<elif:MP>{del Pingüino}<elif:FP>{del Pingüino} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Pingüino}<elif:FS>{del Pingüino}<elif:MP>{del Pingüino}<elif:FP>{del Pingüino} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Pingüino}<elif:FS>{del Pingüino}<elif:MP>{del Pingüino}<elif:FP>{del Pingüino} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 21 to 25
<if:MS>{del Pingüino}<elif:FS>{del Pingüino}<elif:MP>{del Pingüino}<elif:FP>{del Pingüino} 26 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 18 to 23
<if:MS>{del Yeti}<elif:FS>{del Yeti}<elif:MP>{del Yeti}<elif:FP>{del Yeti} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 21 to 25
<if:MS>{del Yeti}<elif:FS>{del Yeti}<elif:MP>{del Yeti}<elif:FP>{del Yeti} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 26 to 30
<if:MS>{del Yeti}<elif:FS>{del Yeti}<elif:MP>{del Yeti}<elif:FP>{del Yeti} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 21 to 25
<if:MS>{del Yeti}<elif:FS>{del Yeti}<elif:MP>{del Yeti}<elif:FP>{del Yeti} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 21 to 25
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 21 to 28
<if:MS>{del Yeti}<elif:FS>{del Yeti}<elif:MP>{del Yeti}<elif:FP>{del Yeti} 38 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 24 to 29
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 29 to 35
<if:MS>{de la Morsa}<elif:FS>{de la Morsa}<elif:MP>{de la Morsa}<elif:FP>{de la Morsa} 50 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 30 to 35
<if:MS>{del Oso Polar}<elif:FS>{del Oso Polar}<elif:MP>{del Oso Polar}<elif:FP>{del Oso Polar} 60 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 36 to 41
<if:MS>{del Hielo}<elif:FS>{del Hielo}<elif:MP>{del Hielo}<elif:FP>{del Hielo} 72 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 42 to 45
<if:MS>{de Haast}<elif:FS>{de Haast}<elif:MP>{de Haast}<elif:FP>{de Haast} 84 Resistencia al Daño de Hielo Base +% 46 to 48
<if:MS>{de la Cría de Dragón}<elif:FS>{de la Cría de Dragón}<elif:MP>{de la Cría de Dragón}<elif:FP>{de la Cría de Dragón} 1 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 6 to 11
<if:MS>{de la Salamandra}<elif:FS>{de la Salamandra}<elif:MP>{de la Salamandra}<elif:FP>{de la Salamandra} 12 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 12 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 15 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Draco}<elif:FS>{del Draco}<elif:MP>{del Draco}<elif:FP>{del Draco} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Draco}<elif:FS>{del Draco}<elif:MP>{del Draco}<elif:FP>{del Draco} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 21 to 25
<if:MS>{del Draco}<elif:FS>{del Draco}<elif:MP>{del Draco}<elif:FP>{del Draco} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Draco}<elif:FS>{del Draco}<elif:MP>{del Draco}<elif:FP>{del Draco} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 16 to 20
<if:MS>{del Draco}<elif:FS>{del Draco}<elif:MP>{del Draco}<elif:FP>{del Draco} 24 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 18 to 23
<if:MS>{del Horno}<elif:FS>{del Horno}<elif:MP>{del Horno}<elif:FP>{del Horno} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 26 to 30
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 21 to 28
<if:MS>{del Horno}<elif:FS>{del Horno}<elif:MP>{del Horno}<elif:FP>{del Horno} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 21 to 25
<if:MS>{del Horno}<elif:FS>{del Horno}<elif:MP>{del Horno}<elif:FP>{del Horno} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 21 to 25
<if:MS>{del Horno}<elif:FS>{del Horno}<elif:MP>{del Horno}<elif:FP>{del Horno} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 21 to 25
<if:MS>{del Horno}<elif:FS>{del Horno}<elif:MP>{del Horno}<elif:FP>{del Horno} 36 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 24 to 29
<if:MS>{de la Caldera}<elif:FS>{de la Caldera}<elif:MP>{de la Caldera}<elif:FP>{de la Caldera} 48 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 30 to 35
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 29 to 35
<if:MS>{del Volcán}<elif:FS>{del Volcán}<elif:MP>{del Volcán}<elif:FP>{del Volcán} 60 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 36 to 41
<if:MS>{del Magma}<elif:FS>{del Magma}<elif:MP>{del Magma}<elif:FP>{del Magma} 72 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 42 to 45
<if:MS>{de Tzteosh}<elif:FS>{de Tzteosh}<elif:MP>{de Tzteosh}<elif:FP>{de Tzteosh} 84 Resistencia al Daño de Fuego Base +% 46 to 48
<if:MS>{de la Nube}<elif:FS>{de la Nube}<elif:MP>{de la Nube}<elif:FP>{de la Nube} 1 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 6 to 11
<if:MS>{de la Borrasca}<elif:FS>{de la Borrasca}<elif:MP>{de la Borrasca}<elif:FP>{de la Borrasca} 13 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 12 to 17
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 15 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 16 to 20
<if:MS>{de la Tormenta}<elif:FS>{de la Tormenta}<elif:MP>{de la Tormenta}<elif:FP>{de la Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 16 to 20
<if:MS>{de la Tormenta}<elif:FS>{de la Tormenta}<elif:MP>{de la Tormenta}<elif:FP>{de la Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 16 to 20
<if:MS>{de la Tormenta}<elif:FS>{de la Tormenta}<elif:MP>{de la Tormenta}<elif:FP>{de la Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 16 to 20
<if:MS>{de la Tormenta}<elif:FS>{de la Tormenta}<elif:MP>{de la Tormenta}<elif:FP>{de la Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 20 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 21 to 25
<if:MS>{de la Tormenta}<elif:FS>{de la Tormenta}<elif:MP>{de la Tormenta}<elif:FP>{de la Tormenta} 25 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 18 to 23
<if:MS>{de la Nube de Tormenta}<elif:FS>{de la Nube de Tormenta}<elif:MP>{de la Nube de Tormenta}<elif:FP>{de la Nube de Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 21 to 25
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 21 to 28
<if:MS>{de la Nube de Tormenta}<elif:FS>{de la Nube de Tormenta}<elif:MP>{de la Nube de Tormenta}<elif:FP>{de la Nube de Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 21 to 25
<if:MS>{de la Nube de Tormenta}<elif:FS>{de la Nube de Tormenta}<elif:MP>{de la Nube de Tormenta}<elif:FP>{de la Nube de Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 21 to 25
<if:MS>{de la Nube de Tormenta}<elif:FS>{de la Nube de Tormenta}<elif:MP>{de la Nube de Tormenta}<elif:FP>{de la Nube de Tormenta} (Fabricado con un Maestro) 30 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 26 to 30
<if:MS>{de la Nube de Tormenta}<elif:FS>{de la Nube de Tormenta}<elif:MP>{de la Nube de Tormenta}<elif:FP>{de la Nube de Tormenta} 37 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 24 to 29
<if:MS>{de la Tempestad}<elif:FS>{de la Tempestad}<elif:MP>{de la Tempestad}<elif:FP>{de la Tempestad} 49 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 30 to 35
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 29 to 35
<if:MS>{de la Vorágine}<elif:FS>{de la Vorágine}<elif:MP>{de la Vorágine}<elif:FP>{de la Vorágine} 60 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 36 to 41
<if:MS>{del Rayo}<elif:FS>{del Rayo}<elif:MP>{del Rayo}<elif:FP>{del Rayo} 72 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 42 to 45
<if:MS>{de Ephij}<elif:FS>{de Ephij}<elif:MP>{de Ephij}<elif:FP>{de Ephij} 84 Resistencia al Daño de Rayo Base +% 46 to 48
<if:MS>{del Cristal}<elif:FS>{del Cristal}<elif:MP>{del Cristal}<elif:FP>{del Cristal} 12 Resiste todos los Elementos 3 to 5
<if:MS>{del Prisma}<elif:FS>{del Prisma}<elif:MP>{del Prisma}<elif:FP>{del Prisma} (Fabricado con un Maestro) 20 Resiste todos los Elementos 7 to 10
<if:MS>{del Prisma}<elif:FS>{del Prisma}<elif:MP>{del Prisma}<elif:FP>{del Prisma} 24 Resiste todos los Elementos 6 to 8
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 Resiste todos los Elementos 5 to 8
<if:MS>{del Kaleidoscopio}<elif:FS>{del Kaleidoscopio}<elif:MP>{del Kaleidoscopio}<elif:FP>{del Kaleidoscopio} 36 Resiste todos los Elementos 9 to 11
<if:MS>{de Variegación}<elif:FS>{de Variegación}<elif:MP>{de Variegación}<elif:FP>{de Variegación} 48 Resiste todos los Elementos 12 to 14
<if:MS>{del Arcoíris}<elif:FS>{del Arcoíris}<elif:MP>{del Arcoíris}<elif:FP>{del Arcoíris} 60 Resiste todos los Elementos 15 to 16
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 60 Resiste todos los Elementos 9 to 12
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 68 Resiste todos los Elementos 9 to 12
<if:MS>{del Antiguo}<elif:FS>{del Antiguo}<elif:MP>{del Antiguo}<elif:FP>{del Antiguo} 75 Resiste todos los Elementos 13 to 15
<if:MS>{de la Distancia}<elif:FS>{de la Distancia}<elif:MP>{de la Distancia}<elif:FP>{de la Distancia} 85 Resiste todos los Elementos 17 to 18
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 % de Resistencia al Daño de Hielo y Rayo 10 to 12
<if:MS>{de la Nevada Eléctrica}<elif:FS>{de la Nevada Eléctrica}<elif:MP>{de la Nevada Eléctrica}<elif:FP>{de la Nevada Eléctrica} (Fabricado con un Maestro) 35 % de Resistencia al Daño de Hielo y Rayo 8 to 13
<if:MS>{de la Nevada Eléctrica}<elif:FS>{de la Nevada Eléctrica}<elif:MP>{de la Nevada Eléctrica}<elif:FP>{de la Nevada Eléctrica} (Fabricado con un Maestro) 35 % de Resistencia al Daño de Hielo y Rayo 8 to 13
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 % de Resistencia al Daño de Hielo y Rayo 13 to 16
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 % de Resistencia al Daño de Hielo y Rayo 17 to 20
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 % de Resistencia al Daño de Fuego y Hielo 10 to 12
<if:MS>{de la Quimera}<elif:FS>{de la Quimera}<elif:MP>{de la Quimera}<elif:FP>{de la Quimera} (Fabricado con un Maestro) 35 % de Resistencia al Daño de Fuego y Hielo 8 to 13
<if:MS>{de la Quimera}<elif:FS>{de la Quimera}<elif:MP>{de la Quimera}<elif:FP>{de la Quimera} (Fabricado con un Maestro) 35 % de Resistencia al Daño de Fuego y Hielo 8 to 13
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 % de Resistencia al Daño de Fuego y Hielo 13 to 16
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 % de Resistencia al Daño de Fuego y Hielo 17 to 20
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 30 % de Resistencia al Daño de Fuego y Rayo 10 to 12
<if:MS>{de la Nube de Cenizas}<elif:FS>{de la Nube de Cenizas}<elif:MP>{de la Nube de Cenizas}<elif:FP>{de la Nube de Cenizas} (Fabricado con un Maestro) 35 % de Resistencia al Daño de Fuego y Rayo 8 to 13
<if:MS>{de la Nube de Cenizas}<elif:FS>{de la Nube de Cenizas}<elif:MP>{de la Nube de Cenizas}<elif:FP>{de la Nube de Cenizas} (Fabricado con un Maestro) 35 % de Resistencia al Daño de Fuego y Rayo 8 to 13
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 % de Resistencia al Daño de Fuego y Rayo 13 to 16
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 75 % de Resistencia al Daño de Fuego y Rayo 17 to 20

Shield Block

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Interceptación}<elif:FS>{de Interceptación}<elif:MP>{de Interceptación}<elif:FP>{de Interceptación} 10 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 1 to 3
<if:MS>{de Interceptación}<elif:FS>{de Interceptación}<elif:MP>{de Interceptación}<elif:FP>{de Interceptación} (Fabricado con un Maestro) 30 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 2 to 3
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 42 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 1 to 2
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 50 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 2 to 3
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 58 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 3 to 4
<if:MS>{de Obstrucción}<elif:FS>{de Obstrucción}<elif:MP>{de Obstrucción}<elif:FP>{de Obstrucción} 58 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 4 to 6
<if:MS>{de Oficio}<elif:FS>{de Oficio}<elif:MP>{de Oficio}<elif:FP>{de Oficio} (Fabricado con un Maestro) 68 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 4 to 5
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 74 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 5 to 6
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 7 to 8
<if:MS>{de Bloqueo}<elif:FS>{de Bloqueo}<elif:MP>{de Bloqueo}<elif:FP>{de Bloqueo} 85 % de Probabilidad Local Adicional de Bloquear 7 to 8

Spell Damage

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 68 Daño con Hechizos +% 20 to 25
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 75 Daño con Hechizos +% 26 to 30
<if:MS>{de Modificación}<elif:FS>{de Modificación}<elif:MP>{de Modificación}<elif:FP>{de Modificación} 82 Daño con Hechizos +% 31 to 35

Stun

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Impacto}<elif:FS>{de Impacto}<elif:MP>{de Impacto}<elif:FP>{de Impacto} 5 Duración Base de Aturdimimento +% 11 to 15
<if:MS>{de Atontamiento}<elif:FS>{de Atontamiento}<elif:MP>{de Atontamiento}<elif:FP>{de Atontamiento} 18 Duración Base de Aturdimimento +% 16 to 20
<if:MS>{de Aturdimiento}<elif:FS>{de Aturdimiento}<elif:MP>{de Aturdimiento}<elif:FP>{de Aturdimiento} (Fabricado con un Maestro) 20 Duración Base de Aturdimimento +% 23 to 28
<if:MS>{de Aturdimiento}<elif:FS>{de Aturdimiento}<elif:MP>{de Aturdimiento}<elif:FP>{de Aturdimiento} 30 Duración Base de Aturdimimento +% 21 to 25
<if:MS>{de Azote}<elif:FS>{de Azote}<elif:MP>{de Azote}<elif:FP>{de Azote} 44 Duración Base de Aturdimimento +% 26 to 30
<if:MS>{de Demora}<elif:FS>{de Demora}<elif:MP>{de Demora}<elif:FP>{de Demora} 58 Duración Base de Aturdimimento +% 31 to 35
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Duración Base de Aturdimimento +% 36 to 39
<if:MS>{del Pugilista}<elif:FS>{del Pugilista}<elif:MP>{del Pugilista}<elif:FP>{del Pugilista} 5 Reducción del Umbral Base de Aturdimiento +% 5 to 7
<if:MS>{del Peleador}<elif:FS>{del Peleador}<elif:MP>{del Peleador}<elif:FP>{del Peleador} 20 Reducción del Umbral Base de Aturdimiento +% 8 to 9
<if:MS>{del Boxeador}<elif:FS>{del Boxeador}<elif:MP>{del Boxeador}<elif:FP>{del Boxeador} 30 Reducción del Umbral Base de Aturdimiento +% 10 to 11
<if:MS>{del Combatiente}<elif:FS>{del Combatiente}<elif:MP>{del Combatiente}<elif:FP>{del Combatiente} 44 Reducción del Umbral Base de Aturdimiento +% 12 to 13
<if:MS>{del Gladiador}<elif:FS>{del Gladiador}<elif:MP>{del Gladiador}<elif:FP>{del Gladiador} 58 Reducción del Umbral Base de Aturdimiento +% 14 to 15
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Reducción del Umbral Base de Aturdimiento +% 16 to 17

Stun Recovery

Name Nivel Estadistica Valor
<if:MS>{de Piel Gruesa}<elif:FS>{de Piel Gruesa}<elif:MP>{de Piel Gruesa}<elif:FP>{de Piel Gruesa} 1 Recuperación del Aturdimiento Base +% 11 to 13
<if:MS>{de Piel de Piedra}<elif:FS>{de Piel de Piedra}<elif:MP>{de Piel de Piedra}<elif:FP>{de Piel de Piedra} 17 Recuperación del Aturdimiento Base +% 14 to 16
<if:MS>{de Piel de Hierro}<elif:FS>{de Piel de Hierro}<elif:MP>{de Piel de Hierro}<elif:FP>{de Piel de Hierro} 28 Recuperación del Aturdimiento Base +% 17 to 19
<if:MS>{de Piel de Acero}<elif:FS>{de Piel de Acero}<elif:MP>{de Piel de Acero}<elif:FP>{de Piel de Acero} 42 Recuperación del Aturdimiento Base +% 20 to 22
<if:MS>{de Piel de Adamantita}<elif:FS>{de Piel de Adamantita}<elif:MP>{de Piel de Adamantita}<elif:FP>{de Piel de Adamantita} 56 Recuperación del Aturdimiento Base +% 23 to 25
<if:MS>{de Piel de Corindón}<elif:FS>{de Piel de Corindón}<elif:MP>{de Piel de Corindón}<elif:FP>{de Piel de Corindón} 79 Recuperación del Aturdimiento Base +% 26 to 28
<if:MS>{de la Esencia }<elif:FS>{de la Esencia }<elif:MP>{de la Esencia }<elif:FP>{de la Esencia } 82 Recuperación del Aturdimiento Base +% 29 to 34